Parkoviště na ulici U Jičínky

Odbor majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín chystá realizaci parkoviště na ulici U Jičínky v Novém Jičíně. Celkem je navrženo 11 parkovacích či odstavných stání, z toho 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Výběr zhotovitele byl proveden elektronickou aukcí.

Vysoutěžená cena: 302 500 Kč vč. DPH

Termín realizace: květen – červen  2017