Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín

Odbor majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín chystá vybudování parkoviště pro 13 vozidel a výhybny poblíž mateřské školky na ul. Revoluční (Hückelovy vily).  Stavba bude probíhat v době uzavření školky po dobu letních prázdnin, tj. 17.7.2017 – 18.8.2017.

Stavební povolení bylo již vydáno, nyní probíhá výběr zhotovitele.

Předpokládané náklady: 800 tis. Kč

Termín realizace: léto 2017