Opravy místních komunikací a chodníků v Novém Jičíně v roce 2017

V Novém Jičíně a místních částech byly dokončeny celoplošné opravy místních komunikací. Byly opraveny části ulic Palackého, Máchovy, Vančurovy, Hřbitovní, Divadelní, Revoluční, Jičínské, Za Humny, dvě lokality v Žilině  a jedna ve Straníku.
K větším opravám chodníkových těles došlo na ulicích B. Martinů, Gregorova, Štefánikova, Bezručova, Sokolovská a asfaltový chodník do Bludovic v úseku Panských luk. Opraven bude ještě chodník na ulici Bratří Jaroňků a Štursově.

Vynaložené náklady:
Místní komunikace: cca 3,9 mil. Kč
Chodníková tělesa: cca 2,7 mil. Kč