Opravy chodníkových těles v roce 2020, I. etapa

Město Nový Jičín nechalo opravit poškozená chodníková tělesa v ulicích Husova, Slovanská, Novellara, Dlouhá, Gregorova a Brožíkova.  Původní povrch byl rozebrán a odstraněn, staré poškozené obrubníky a podkladní vrstvy byly odvezeny na skládku. Podél chodníků byly do betonového lože osazeny nové betonové obrubníky, na chodníky se  do nové podkladní vrstvy položila zámková dlažba o tloušťce 6 cm, popř.8 cm. V Dlouhé ulici se opravilo schodiště.

 

Opravený chodník ve Slovanské ulici

 

Náklady: 2,1 mil. Kč vč. DPH
Termín realizace: srpen až říjen 2020