Oprava mostu u České školy v Bludovicích

V rámci akce byla provedena oprava mostních závěrů, odvodnění křídel, očištění říms a úložných prahů, oprava poškozených omítek, nátěr zábradlí a doplnění svislého dopravního značení.

Vynaložené náklady: cca 390 000,- Kč