Oprava hygienického zařízení MŠ Trojlístek, Máchova 62, Nový Jičín

Předmětem zakázky byla realizace další etapy oprav hygienického zařízení v objektu Mateřské školy Trojlístek, Máchova 62, Nový Jičín. V této etapě došlo k rekonstrukci zdravotechniky hygienického zařízení dětských umýváren v 1. NP. V rámci rekonstrukce byly provedeny drobné stavební úpravy, které souvisely s výměnou stávajícího potrubí a zařizovacích předmětů. V souvislosti s demontáží stávajících rozvodů vody a kanalizace bylo provedeno vybourání stávajících obkladů a dlažeb. Po provedení nových instalací bylo provedeno osazení revizních dvířek pro čistící kusy a uzávěry, oprava a vyrovnání povrchů stávajících konstrukcí, provedena stěrková izolace podlahy a stěn pod nové obklady a dlažby. Nakonec byly obloženy stěny a podlahy keramickým obkladem a dlažbou a byla provedená nová malba.

Vysoutěžená cena: 0,52 mil. Kč

Termín realizace: červenec- srpen 2017