Oprava fasády na Měšťanském domě Masarykovo nám. 8

Na Masarykově náměstí se opravila fasáda na měšťanském domě číslo 8, který je na seznamu nemovitých kulturních památek. Při renovaci fasády se vyspravila poškozená místa na venkovní omítce, očistilo se betonové zábradlí na střeše a vyměnily se klempířské prvky. Celá fasáda včetně podloubí se znovu natřela.

Náklady: 950.000 Kč vč. DPH
Termín realizace: od 15. dubna do 7. července 2020