Odvodnění komunikace v ulici U Mlýna

V Žilině u Nového Jičína, p.č. 834, byla vystavěna nová dešťová kanalizace    k odvádění srážkových vod z místní komunikace v ulici U Mlýna. Dešťová kanalizace je  dlouhá 29 m a má dvě revizní šachty s dešťovou mříží a napojením do stávající dešťové kanalizace, která je v majetku města Nový Jičín (provozují TSNJ). Na části komunikace byl proveden nový asfaltový povrch.

 

Odvodněná komunikace v ulici U Mlýna

 

Náklady: 360 820,72 Kč včetně DPH.
Termín realizace: 26. května do 21. srpna 2020