Nové kotle v DPS U Jičínky

V uplynulých dnech byla dokončena modernizace kotelny, která dodává teplo a teplou vodu do domu zvláštního určení pro seniory a tělesně postižené občany (dříve dům s pečovatelskou službou – DPS) v ulici U Jičínky. Rekonstrukce zahrnovala instalaci tří nových plynových kondenzačních kotlů, expanzních nádrží, čerpadel a potrubí. Nová zařízení sníží finanční náklady na odběr tepelné energie, emise a zhodnotí objekt.

Na projekt, jehož cílem jsou energetické úspory v bytových domech, byla schválena finanční podpora z EU. Náklady na jeho realizaci si vyžádaly cca 2 800 000 Kč, maximální možná výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu je 1 053 570 Kč.

Kotel U Jičínky

Kotel U Jičínky

Kotel U Jičínky