Chodník na hřbitově v Žilině

Nové chodníky na hřbitově v Žilině u Nového Jičína

Předmětem zakázky bylo vybudování zpevněných ploch ze zámkové dlažby tl. 6 cm v areálu hřbitova v Žilině u Nového Jičína. Celková výměra ploch činila cca 87 m2. Uživatelům hřbitova umožní lepší přístup k jednotlivým hrobovým místům.

Náklady: cca 180 tis. Kč

Termín realizace: duben 2019

 

Chodník na hřbitově v Žilině