Město vybudovalo nové parkoviště na Dlouhé 

V listopadu loňského roku město dokončilo investiční akci „Parkoviště Dlouhá 8-14,II.etapa Nový Jičín“.  Předmětem realizace stavby bylo rozšíření stávajícího parkoviště o 71 nových kolmých stání pro osobní vozidla. Současně bylo řešeno odvodnění a sadové úpravy kolem parkoviště, včetně 3 nových osvětlovacích bodů veřejného osvětlení. Celá investice město stála 5,5 mil. Kč včetně DPH.

parkoviště Dlouhá - realizace
parkoviště Dlouhá - realizace
parkoviště Dlouhá - realizace
parkoviště Dlouhá - realizace
parkoviště Dlouhá - realizace
parkoviště Dlouhá - po realizaci
parkoviště Dlouhá - před realizací