Měšťanský dům č.p. 27 na Masarykově náměstí 27/16 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13060/8-3341) – výměna oken

Předmětem zakázky je záchovná údržba stávajícího objektu č.27 na ul. Masarykovo náměstí 16 v Novém Jičíně, objekt je nemovitou kulturní památkou evidovanou pod.č.ÚSKP ČR 13060/8-3341. V rámci zakázky bude provedena výměna 15 ks dřevěných oken v bytech výše uvedené budovy. 11 ks zdvojených oken, včetně jedné sestavy s balkonovými dveřmi (jejich spodní část min.1/3 bude realizována jako plná), budou vyměněna za dřevěná euro okna z profilu IV68. 4ks kastlových oken (orientovaných do dvora) bude vyměněno opět za kastlová okna. U všech výplní otvorů bude zachováno stávající členění. Vnitřní parapety budou dřevěné v barvě lomené bílé. Výměna výplní otvorů bude realizována tak, aby nebyla narušena navazující fasádní omítka a členění fasády. V případě poškození budou navazující povrchy uvedeny do původního stavu.

Předpokládaná cena: 440.000,-Kč

Zahájení prací: 19.6.2018

Ukončení prací: 19.8.2018

Byla získána dotace MK ČR