Kulturní dům I. etapa, rekonstrukce obvodového pláště přístavby Hotelu Praha

Tato etapa  řeší nové přístavby objektu, stavební úpravy a nový obvodový plášť budovy. V první etapě stavby budou realizovány navržené přístavby a kompletní obálka budovy s výplněmi otvorů vč.opravy střešního pláště.
Vnitřní dispozice nebude v první etapě vůbec řešena.  Cílem první etapy je dokončit finální vnější vzhled budovy a interiér stavebně připravit tak, aby mohl být dokončen v druhé etapě. V první etapě budou vybourány stávající vnitřní příčky a provedeny přípravné práce pro další etapu (například prostupy stropy pro vzduchotechniku, ležatá kanalizace, páteřní rozvody elektroinstalace.

Předpokládaná cena: 20,5 mil. Kč

Termín realizace: červenec 2018  – leden 2019