Kulturní dům I. etapa, rekonstrukce obvodového pláště přístavby Hotelu Praha v Novém Jičíně

Předmětem veřejné zakázky je realizace nového obvodového pláště objektu a stavební úpravy vnitřní dispozice objektu v rozsahu nezbytném pro dokončení vnějšího vzhledu budovy, tedy vybourání stávajících vnitřních příček a provedení přípravných prací pro další etapu např. prostupy stropy pro vzduchotechniku, ležatá klimatizace, páteřní rozvody elektroinstalace. Celý obvodový plášť bude kompletně zateplen, bude provedena nová skladba střechy, výměna oken.

Předpokládané náklady: 21 mil. Kč

Termín realizace: červenec – březen 2019