Kulturní dům I. etapa, rekonstrukce obvodového pláště přístavby Hotelu Praha v Novém Jičíně

Jedná se o úpravu obvodového pláště  a zateplení objektu včetně výměny oken a opravy střechy.

Předpokládaná cena: 22,5 mil. Kč

Termín realizace: červen – prosinec 2018