Probíhají práce na novém Kruhovém objezdu na ulici Gen. Hlaďo v Novém Jičíně

Začátkem června byly zahájeny stavební práce na vybudování okružní křižovatky a revitalizace části ul. Gen. Hlaďo.
Na stavbě byly dosud provedeny tyto práce: odfrézování asfaltobetonového povrchu, odkopávky podkladních vrstev, sanace, osazení uličních vpustí včetně provedení přípojek,  rozvody veřejného osvětlení, betonáž středového prstence.
Nyní se osazují obruby a připravují podklady pro provedení pokládku KSC a následně asfaltových vrstev komunikace.
Práce probíhají v souladu s harmonogramem prací. Předpoklad dokončení celé akce je druhá polovina listopadu 2022. Postup prací je volen s ohledem na zachování provozu pro pěší a přístupu k provozovnám v lokalitě dotčené stavbou.
kruhovy objezd
kruhac

 

Okruzka_G_Hlado - pred Okruzka_G_Hlado - po