Kruhový objezd na ulici Gen. Hlaďo v Novém Jičíně

Moravskoslezský kraj připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby nové okružní křižovatky na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně. Jedná se o společnou stavbu kraje a města Nový Jičín. Současně s vybudováním nového kruhového objezdu dojde také k revitalizaci přilehlých komunikací, chodníků  a k doplnění zeleně, mobiliáře a veřejného osvětlení.

Samotná realizace stavby je naplánována na květen 2022 a bude trvat pravděpodobně do listopadu 2022. Před samotným zahájením bude realizována přeložka plynu. Předpokládané náklady na tuto investici jsou cca 15,7 mil. Kč včetně DPH.

Okruzka_G_Hlado - pred Okruzka_G_Hlado - po