Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji

Díky kotlíkové dotaci můžu

v naší obci i já lépe dýchat.

 

Město Nový Jičín se v letošním roce opět připojilo k výzvě  v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 do projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji“.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných

domů na_území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem

na_pevná paliva s_ručním přikládáním.

Na_pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla lze využít dotaci až 150.000 Kč, která je

poskytována díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí.

 

Město Nový Jičín se bude podílet na spolufinancování výměny kotlů pro své občany.

Žádosti lze podávat od 5. 9. 2017.

Bližší informace obdržíte na stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/169.

Pro občany města  Nový Jičín jsou připraveny brožury na informacích Městského úřadu na Divadelní 1 a na Masarykově náměstí 1.

Dne 2. 8. 2017 v 16.00 hod. se uskuteční seminář ke kotlíkovým dotacím pro občany. Místo konání Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, aula.