Energetický management

Město Nový Jičín získalo z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT dotaci ve výši 245 tisíc Kč na „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“.

Cílem energetického managementu je systematické snižování energetické a provozní náročnosti zařízení v majetku města a navazuje na aktivity, které město v oblasti udržitelného rozvoje, hospodaření s energií a životního prostředí realizuje.

Mezi předpokládané základní přínosy akce patří inventarizace veškeré zásadní spotřeby energie v majetku města, včetně soustavy veřejného osvětlení. V rámci zavedení energetického managementu bude provedeno podrobnější vyhodnocení nákladů a přínosů energetického managementu, které poslouží pro vyhodnocování efektivnosti v dalších letech.

 

Celkové náklady: 350.000 Kč

Dotace: 245.000,- Kč