Energetické úspory ZŠ Tyršova – družina Jiráskova

Jedná se o zateplení objektu včetně výměny oken a opravy střechy.

Předpokládaná cena: 5,2 mil. Kč

Termín realizace: červen – září 2018