Energetické úspory – Azylový dům Straník

Bytový odbor ve spolupráci s Odborem majetku a investic a s Oddělením rozvoje a strategického plánování připravuje realizaci akce „Energetické úspory – Azylový dům Straník“.  Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, výměnou obvodových výplní (okna, dveře) a zateplením stropů mezi obytným a půdním prostorem.

Vzhledem ke stavu objektu nyní probíhají práce na sanaci objektu proti vlhkosti.  Náklady na tyto sanační práce budou cca 750 tis. Kč.

Předpokládané náklady: 2,6 mil. Kč

Dotace: Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí. Maximální výše dotace je 823 760,- Kč, tzn. spolufinancování ve výši až 40 % způsobilých výdajů projektu.

Termín realizace: červen – září 2018