Energetické úspory Azylového domu pro matky s dětmi Straník

Město podalo žádost o dotaci v rámci operačního programu životní prostředí na revitalizaci Azylového domu pro matky s dětmi ve Straníku. Součástí plánované rekonstrukce má být zateplení objektu. Stavebními úpravami se město snaží snížit energetickou náročnost budovy a zlepšit její komfort a vzhled. Na revitalizaci azylového domu je možné získat dotaci ve výši 40% z celkových způsobilých výdajů.

Předpokládané náklady: 1,9 mil. Kč

Plánovaná realizace: 2017-2018