Dodávka audio vybavení pro kino Květen

V kině Květen se bude měnit zvuková aparatura pro digitální promítání. Součástí dodávky bude zapojení, zprovoznění a kalibrace celého systému dle požadavků standardu Dolby 7.1. a demontáž a likvidace původní zvukové aparatury.

Náklady:  472 156 Kč vč. DPH.

Plánovaná realizace:  červenec až září 2017