Cyklopruhy na ulici Palackého

Odbor majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín plánuje vybudování pruhů pro cyklisty na ul. Palackého v Novém Jičíně. Pruhy budou vytvořeny po obou stranách této komunikace a to v minimální šířce 1,5m. Délka řešeného úseku je skoro 1,4 km. Vybudování cyklo-pruhů přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy v tomto frekventovaném úseku.

Stavební povolení bylo již vydáno, výběr zhotovitele proběhl v loňském roce.

Předpokládané náklady: 2,6 mil. Kč

Termín realizace: jaro 2017