Bývalé Horní nádraží získá novou tvář

Po vybudování tři sta metrů dlouhé společné stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Rybníčky město plánuje postupně revitalizovat celý areál bývalého Horního nádraží. Na lokalitu, která má charakter brownfieldu byla městem zpracována studie veřejného prostranství, kterou naleznete níže.

Studie navrhuje celkovou revitalizaci ve třech etapách zahrnující vybudování asflaltového pumptrack parku, nového místa pro parkování aut na ul. Rybníčky a na ul. Nádražní, napojení na cyklostezku Koleje a propojení s ul. Rybníčky. Dále pak vytvoření centrálního veřejného prostoru s pobytovou základnou pro uživatele parku a cyklostezky, úprava soukromého prostoru u bývalé vlakové budovy a výsadba nové zeleně v celém revitalizovaném území.

V současné době probíhá projektová příprava. Náklady na celkovou revitalizaci se odhadují na  33,7 mil. Kč s DPH. Město plánuje využít na tento záměr dotace z Evropských či národních fondů.