Bytový dům v Loučce „Jičínská 272“ bude mít novou fasádu

Město plánuje v letošním roce zahájit práce na bytovém domě „Jičínská 272“. Dojde k zateplení fasády, soklu, podhledu prvního podzemního podlaží, střechy a výměny otvorových výplní. Po realizaci stavebních prací by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti budovy a v důsledku toho jsou očekávány finanční úspory za odběr tepelné energie. Dojde k vylepšení vnitřního prostředí budovy, navýšení komfortu bydlení, zhodnocení objektu a zlepšení architektonického vzhledu bytového domu. Na realizaci záměru město plánuje čerpat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Náklady na celou akci se předpokládají ve výši cca 15,2 mil. Kč.

mapka272

Foto před rekonstrukcí

Jičínská 272 Jičínská 272 Jičínská 272