Bludovice u Nového Jičína mají nový přechod pro chodce

V místní části Bludovice (lokalita Česká škola) bylo vybudováno nové místo pro přecházení včetně dělícího ostrůvku na silnici č. I/57. Nový přechod má sloužit k bezpečnému pohybu chodců přes velmi frekventovanou silnici I. třídy a k propojení obou autobusových zastávek. V rámci stavby došlo k vybudování nových chodníků, autobusových zálivů a vybudování nové opěrné zídky. Součástí je i zřízení nového veřejného osvětlení. Vše bylo spolufinancováno z Fondu Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace na tuto akci byla schválena ve výši 2,7 mil. Kč a celkové náklady stavby činily 3,2 mil. Kč. Daný projekt významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a snížení rizika dopravních nehod za účasti chodců. Město Nový Jičín dlouhodobě usiluje o rozvoj infrastruktury pro pěší, zvláště pak na nejvíce dopravně zatížených úsecích, jako je silnice vedoucí z Valašského Meziříčí do Nového Jičína.