Azylový dům Straník

Bytový odbor ve spolupráci s Odborem rozvoje a investic realizoval v letošním roce zakázku „Rekonstrukce domovní ČOV pro Azylový dům v Novém Jičíně – Straníku č. p. 39“.
Předmětem zakázky byla demolice staré domovní ČOV, osazení nové a napojení této ČOV do místní vodoteče, vč. provedení terénních úprav.
Tato akce navázala na loňské zateplení objektu v rámci „Energetické úspory – Azylový dům Straník“. Předmětem zakázky bylo snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, výměnou obvodových výplní (okna, dveře) a zateplením stropů mezi obytným a půdním prostorem.
Vzhledem ke stavu objektu rovněž loni proběhli práce na sanaci objektu proti vlhkosti.

Náklady:
Sanační práce: 0,75 mil. Kč
Zateplení objektu: 2,6 mil. Kč (z toho dotace ve výši cca 0,8 mil.)
Rekonstrukce domovní ČOV: 0,6 mil. Kč

Termín realizace: duben – červen 2019