Autobusové zastávky v lokalitě Bocheta projdou úpravou

Město realizuje akci na úpravu autobusových zastávek v lokalitě Bocheta.  Kromě  vlastních autobusových zastávek a nástupišť vzniknou navazující chodníky, nasvětlený přechod pro chodce, veřejné osvětlení a budou vysazeny čtyři nové stromy. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu osob podél komunikace III. třídy na úseku spojující město Nový Jičín s okolními obcemi.  Celkové náklady této akce činí šest a půl milionu korun přičemž se městu podařilo získat dotaci ve výši 2,8 milionu korun z Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Dokončení akce je plánováno na září letošního roku.

bocheta

bocheta

bocheta

bocheta

zastavky zastavky