Autobusová zastávka „U partyzána“ v Žilině u Nového Jičína se dokončuje

Město dokončuje výstavbu nového chodníku včetně přechodu pro chodce a autobusové zastávky „U partyzána“. Tato stavba má zajistit bezpečný pohyb chodců v zastavěném území městské části Žilina u Nového Jičína.  Samotná stavba je situována při pravém okraji stávající komunikace (ul. Beskydská) ve směru od Nového Jičína. Výstavbou dojde k bezpečnému propojení nové a stávající autobusové zastávky. Součástí stavby je nasvětlení nového přechodu pro chodce.

Náklady na stavbu dosáhly  2,1 mil. Kč s DPH, z toho 1,2 mil. Kč pokryje evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

partyzan2

partyzan partyzanpartyzan
partyzan