Usnesení vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 č. 1192 o přijetí krizového opatření

Dne 16.11.2020 bylo vydáno usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření která naleznete v níže uvedené příloze.

Tato opatření jsou s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Vydané usnesení obsahuje mimo jiné omezení počtu osob v obchodech na danou plochu 15m2 / osoba.

pdf USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. listopadu 2020 č. 1192 (pdf, 236 KB)