Projekt „Rychlá rada“

Moravskoslezský kraj v rámci aktivit spojených s výskytem viru COVID-19 spustil mimo jiné projekt zvaný „Rychlá rada“. Jde o internetové stránky, na nichž podnikatelé najdou přehledně a na jednom místě dostupné programy a podpory. Web je určen převážně pro podnikatele z Moravskoslezského kraje, kteří museli omezit své ekonomické aktivity v důsledku koronavirové pandemie. Rychle, jednoduše a zdarma se díky těmto stránkám mohou zorientovat v aktuálně nabízené podpoře z regionálních, státních i evropských programů. V rámci webových stránek funguje taktéž online poradna pro podnikatele a firmy.

https://rychla-rada.cz/

Dotazy budou zodpovídány bez zbytečného odkladu, jelikož si její provozovatelé uvědomují rychlost řešení této nelehké situace. Cílem webu je zajistit kvalifikované zodpovězení dotazu v rámci několika hodin, nejpozději do příštího dne. Do projektu se zapojili odborníci z řad Krajské hospodářské komory MSK, CzechInvest, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, Moravskoslezského inovačního centra, Moravian-Silesian Tourism, advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti s.r.o., poradenské společnosti BeePartner a.s. a odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Díky tomuto poradenskému týmu se bude reagovat kvalifikovaně na celou škálu problémů, na které mohou živnostníci v této nelehké době narazit. Náměstek hejtmana dále informuje, že po cca dvou týdnech fungování webu a poradny se budou vyhodnocovat potřeby podnikatelů a podle součinnosti s městy a obci plánovat další kroky a podpůrné aktivity. K pozornost pak ještě přidal odkaz na metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR, který se týká možnosti snížení nájemného vybíraného z obecního majetku v době trvání nouzového stavu: https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-moznostem-obci-docasne-snizit-najemne-vybirane-z-obecniho-majetku-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx.