Opatření města ke zmírnění dopadu koronavirové epidemie

Město Nový Jičín připravilo soubor opatření pro různé skupiny obyvatel ve vztah k platbám, aby zmírnilo dopad epidemie koronaviru SARS-CoV-2. Nájemci bytů i nebytových prostor v majetku města, uživatelé veřejného prostranství nebo vyhrazeného parkovacího místa mohou získat určité úlevy za splnění daných podmínek. Město rovněž počítá s odpuštěním sankcí za pozdní platbu za psa či odpady, bude se vracet poměrná část zaplaceného poplatku za kroužky v SVČ Fokus i školného v městských mateřských školách. Bazén prodlouží platnost permanentek a Beskydské divadlo zase sezónu až do konce roku 2020.

Podrobné informace k opatřením města naleznete v přílohách:
docx Opatření ke zmírnění dopadu epidemie (docx, 15 KB)
docx Informace pro nájemce bytů ve vlastnictví města (docx, 15 KB)
docx Informace pro nájemce nebytových prostor ve vlastnictví města (docx, 16 KB)