Nový Jičín od 1.3. otevírá MŠ i ZŠ pro děti zdravotníků a dalších profesí

Protože byl opět vyhlášen nouzový stav a zároveň byly nařízením vlády uzavřeny ZŠ i MŠ, operativně otevíráme základní i mateřskou školu pro děti zdravotníků, policistů, a pracovníků sociálních služeb. Rodiče, pokud máte zájem sem své dítě umístit, kontaktujte prosím jedno z uvedených zařízení podle toho, kam si své dítě přejet umístit:

Usnesení vlády, které přesně vyjmenovává, kteří rodiče sem své děti mohou umístit, najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-112

A jeho výtah doplňujeme i sem do příspěvku:

Poskytovaná služba nezbytné péče o uvedenou skupinu dětí („hlídání dětí“) je po dobu nouzového stavu určena pouze pro zákonné zástupce, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvků kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty s.p.,