Městská knihovna v Novém Jičíně znovu otevírá od středy 29. dubna 2020.

Provoz knihovny je omezen na poskytování výpůjčních služeb, kopírovacích a základních informačních a poradenských služeb. Pobyt uživatelů knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu (výpůjčka a vracení dokumentů a návazné transakce).

Provozní doba knihovny (v režimu prázdninové provozní doby):
oddělení pro dospělé – pondělí a čtvrtek 8-18 hodin; úterý, středa, pátek 8-16 hodin
oddělení pro děti a mládež – pondělí až pátek 8-15 hodin

Podmínky provozu knihovny:
oddělené pracoviště výdeje a vracení knih; vstup do knihovny je povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška…); u vstupu do knihovny provede návštěvník dezinfekci rukou (zajistí knihovna); dodržení rozestupů mezi návštěvníky.