Mapy a grafy pozitivně testovaných (ke dni 24.06.2020)

pdf Graf pozitivně testovaných – denní trend (pdf, 432 KB)
pdf Graf. přehled poz. testovaných/uzdravených/zemřelých (pdf, 408 KB)
pdf Graf. přehled poz. testovaných v léčení/uzdravených/zemřelých (pdf, 422 KB)
pdf Graf vývoje počtu pozitivně testovaných – trend (pdf, 435 KB)
pdf Mapa COVID-19 na obyvatele ORP (pdf, 735 KB)
pdf Mapa COVID-19 ORP v léčení (pdf, 916 KB)
pdf Mapa COVID-19 MSK Obec (pdf, 949 KB)
pdf Mapa COVID-19 MSK ORP (pdf, 735 KB)

Poznámka: V grafech pozitivně testovaných dochází ke zkreslení, protože neznáme den výsledku vyšetření, byl použit den hlášení z KHS, což se může lišit v jednotkách dnů i více.