Informace pro voliče

Oznámení o době a místě konání voleb

pdf Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 431 KB)

Občané s trvalým pobytem v sídle ohlašovny (Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1)

  • si mohou vyzvednout hlasovací lístky na Informacích ve vestibulu radnice, na Informacích v budově Divadelní 1 a na Ohlašovně MěÚ, Divadelní 1, 1. poschodí, dv. č. 211
  • mají volební místnost: Krajská hygienická stanice pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 1977/9, volební okrsek č. 10

Seznamy voličů

Stálý seznam voličů vede Městský úřad Nový Jičín pro voliče, kteří jsou v Novém Jičíně a v jeho místních částech přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, ohlašovně, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Středa: 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Pátek: 8:00 – 11:00

Kontakty

  • Mgr. Libuše Köhlerová, tel. 556 768 209
  • Bc. Renáta Kelnarová, tel. 556 768 210

Požadavky na přenosnou hlasovací schránku:

e-mail: rkelnarova@novyjicin-town.cz

tel. 556 768 210, 556 768 209