Informace pro volební strany

Sdělení kandidujícím volebním stranám o zřízení plochy pro volební kampaň

Volební kampaň

Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli. Podle § 30 odst. 1 zákona může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí, tj. 25. září 2018. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení je ve dny voleb zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.
V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (2. října 2018) a končící ukončením hlasování (6. října 2018) nelze zveřejňovat předvolební a volební průzkumy.
Zákon č. 90/2017 Sb., kterým se novelizovaly volební zákony a který zavedl nová pravidla vedení a financování volební kampaně, nezavádí na rozdíl od jiných druhů voleb povinnosti na úseku volebních kampaní (např. povinnost zřídit si transparentní volební účet) ve volbách do zastupitelstev obcí.

 

kontaktní osoby:

Mgr. Zdenka Pechová, tel 556 768 290

Bc. Renáta Kelnarová, tel. 556 768 210