Informace odboru

pdf Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín (pdf, 766 KB)
pdf Koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín – rok 2007 (pdf, 93 KB)
pdf Koncepce kultury 2005 (pdf, 107 KB)
pdf Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Nový Jičín (pdf, 214 KB)
pdf Plán rozvoje sportu 2018-2025 Nový Jičín (pdf, 2 MB)