Přítomnost rodiny Hückelů je znát i na výstavě „KNIHY MAJÍ SVÉ OSUDY“

Městská knihovna v Novém Jičíně ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, a Státním okresním archivem Nový Jičín si Vás dovolují pozvat na výstavu:

„KNIHY MAJÍ SVÉ OSUDY“

Výstava je pořádána u příležitosti 130 let vzniku české Škodovy knihovny. Na výstavě je představena rovněž Vila Ferdinanda Czeicznera, dnešní sídlo Městské knihovny Nový Jičín. Právě tento nádherný palác se prostřednictvím dědičky dcery Margarethe (Grete) provdané Hückel stal jedním z dalších majetků významné kloboučnické rodiny.

Sídlo dnešní Městské knihovny Nový Jičín

5. říjen – 22. prosinec 2020
Galerie v Městské knihovně Nový Jičín
Husova 2
741 01 Nový Jičín

Otevírací doba:
Výstava je k vidění v hodinách určených veřejnosti

www.mksnj.cz / www.knihovnanj.cz / www.muzeumnj.cz