Nové dary pro Muzeum Novojičínska

Patrik Havrlant daroval do sbírek Muzea Novojičínska tři významné artefakty z geologických darů kloboučnického podnikatele a cestovatele Augusta Hückela do Muzea Novojičínska. Jedná se o tři kameny ze švýcarských Alp, které jsou signovány nejen místem, nadmořskou výškou, datací, ale také jménem August Hückel. Budou dalším rozšířením geologického materiálu muzea s vazbou na významné osobnosti.