Hückelův klobouk z let 1835-1848

Třírohý klobouk od počátku 19. století nahrazoval černý plstěný cylindr s vysokým dýnkem, který kolem roku 1830 nosili ženatí muži v letních a svátečních dnech. Ve sbírkách Muzea Novojičínska se nachází cylindr družby ze selské svatby, který byl vyroben kloboučníkem Johannem Albertem Hückelem v domě č. 749, kde byla jeho dílna. Byl vyroben mezi léty 1835-1848 a je unikátním předmětem, patrně nejstarším dochovaným z produkce kloboučnické dílny Johanna Alberta Hückela na Dolní bráně.

© Muzeum Novojičínska