Hückelové a rakousko-uherské námořnictvo

Město Nový Jičín má hodně spojitostí s rakousko-uherským námořnictvem. Vystupují mezi nimi jména jako admirál Eugen von Chmelarž, viceadmirál Eugen von Kesslitz, kapitán řadové lodi Eduard rytíř von Orel, námořní lékař Ferdinand Burkert a další. Jedním z těch, kteří se participovali v námořnictvu byl také nejstarší syn Augustina Hückela jménem Hugo Johann Ferdinand Hückel. Narodil se 24. května 1871 v Novém Jičíně. Vystudoval Vysokou školu technickou ve Vídni a získal zde titul inženýra. Vojenskou službu absolvoval u námořnictva, kde byl k roku 1895 veden v hodnosti technický inženýr – elév v záloze. Při své službě obdržel dokonce Vojenskou záslužnou medaili pro ozbrojenou moc. V průběhu pracovního pobytu ve Spojených státech amerických na sklonku 19. století se seznámil s Christine Adelheid Morgenstern, která se 14. září 1898 ve městě Philadelphie stala jeho manželkou. Společně měli tři děti, se kterými žili v areálu rodinných sídel, v nově vybudované vile nesoucí jeho jméno. Zemřel 22. září 1950 ve Vídni a byl pohřben na hřbitově v Hietzingu.

© Státní okresní archiv Nový Jičín