Hückelové a modrá krev

Šlechtický titul byl výsadou mnoha obyvatel podunajské monarchie až do roku 1918. Stačilo se zasloužit o udělení Císařského řádu železné koruny v minimální hodnosti III. třídy a jeho nositel si mohl zažádat o šlechtický titul. Nový Jičín je spojen ve své historii se spoustou šlechtických rodů a rodina Hückelů v tomto případě nebyla výjimkou. Nejen, že byli účastni spoustě společenských událostí spojených s přítomností představitelů šlechtických vrstev, někteří členové se stali příslušníky rodin s modrou krví.

Stefanie Jantsch šlechtična von Sternbach roz. Hückel

© Státní okresní archiv Nový Jičín

Dcera Augustina Hückela Stefanie se narodila 18. října 1869 v Novém Jičíně. Jejím manželem se 8. dubna 1890 v Novém Jičíně stal Albert rytíř Jantsch von Sternbach, syn Alberta rytíře Jantsche von Sternbach a jeho manželky Ludoviky rozené Titlbach. V polovině 80. let 19. století působil budoucí manžel Stefanie jako adjunkt Okresního soudu ve Vyškově a posléze na postu vrchního státního návladního v Novém Jičíně. Dne 6. června 1891 vykonal prohlídku továrny na klobouky Johann Hückel’s Söhne v Novém Jičíně a zapsal se do pamětní knihy. Od roku 1904 zastával v Brně post vrchního státního návladního s titulem dvorní rada. V roce 1918 mu byl císařem Karlem I. udělen predikát von Sternbach a tímto byla jeho manželka fakticky přijata do šlechtického stavu. Stefanie Jantsch von Sternbach zemřela 20. ledna 1928 v Brně a následně byla pohřbena v rodinné hrobce v Novém Jičíně.

© Österreichisches Staatsarchiv

Elisabeth rytířka von Lumbe roz. Hückel

Elisabeth (Else) Hückel se narodila 9. května 1886 v Novém Jičíně jako dcera Johanna Franze Hückela a jeho manželky Franzisky (Fanny) Hückel. Stala se manželkou Eduarda rytíře von Lumbe (*10. 6. 1878 Cholín – †18. 12. 1954 Vídeň) a společně měli syna Dipl. Ing. Franz von Lumbe. Elisabeth zemřela 5. února 1962 ve Vídni a pohřbena byla na hřbitově v Hietzingu.

Její manžel byl ministerským radou, později ve výslužbě. Jeho otec Franz von Lumbe byl synem poslance zemského sněmu a říšské rady Karla von Lumbe a jeho manželky Anny Marie hraběnky von Thun-Hohenstein. Dne 21. července 1914 navštívil Eduard rytíř von Lumbe město Nový Jičín a kloboučnickou továrnu Johann Hückel’s Söhne, kde se zapsal do pamětní knihy.