Bratři Hans a Otto Hückelové za první světové války

Dosud zcela neznámé fotografie Hanse a Otto Hückela z období první světové války byly v měsíci dubnu 2020 objeveny ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně.

© Státní okresní archiv Nový Jičín
© Státní okresní archiv Nový Jičín

Johann (Hans) Ignaz Maria Hückel se narodil 13. ledna 1879 v Novém Jičíně jako mladší syn Johanna Hückela a jeho manželky Franzisky rozené Schustala, dcery zakladatele dnešní automobilky TATRA Ignáce Schustaly. Vojenskou službu absolvoval u dělostřeleckého pluku č. 1 Fischer Carl, kde dosáhl hodnosti poručíka. Jeho manželkou se stala 4. května 1905 Margaretha (Grete) Czeiczner, dcera továrníka a významného novojičínského starosty Ferdinanda Czeicznera. Společně měli dvě děti, Johannu provdanou Salcher a Johanna Ferdinanda. V průběhu první světové války působil Hans Hückel na východní frontě a byl povýšen do hodnosti nadporučíka. Dvě fotografie zachycují nadporučíka Hanse Hückela a automobilového referenta Wilhelma von Kudlik-Lieskovszky ve městě Stryj na Ukrajině 20. prosince 1915. Johann Hückel po válce působil ve vedení kloboučnické továrny Johann Hückel’s Söhne, avšak měl patrně válkou způsobené časté zdravotní problémy. Zemřel 29. srpna 1933 v sanatoriu Löw ve Vídni, dne 31. srpna téhož roku byl pochován v rodinné hrobce na hřbitově v Novém Jičíně.

© Státní okresní archiv Nový Jičín

Starší bratr Otto Johann Augustin Hückel se narodil 14. dubna 1873 v Novém Jičíně. Po školských studiích vykonával na sklonku 19. století vojenskou službu při slezsko-moravském pěším pluku č. 100 Edmund šlechtic von Krieghammer, kde dosáhl hodnosti poručíka. Následně se stal v roce 1902 společníkem rodinné kloboučnické firmy. Byl podobně jako jeho příbuzní nadšeným automobilistou a na počátku 20. století se zúčastnil prvních automobilových silničních závodů. V první světové válce byl povýšen do hodnosti nadporučíka. Fotografie zachycuje Otto Hückela v automobilové koloně u Trientu v srpnu 1916. Otto Hückel zemřel 21. června 1946 ve Vídni a byl pohřben na hřbitově v Hietzingu.