Základní informace

pdf Směrnice č. 5/2021 Poskytování dotací s návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín (pdf, 956 KB)
xls Příloha č. 1 žádost o individuální dotaci či NFV FO, PO, rozpočet projektu (xls, 151 KB)
rtf Příloha č. 2 vzor prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti (rtf, 67 KB)
pdf Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit (pdf, 209 KB)


Manuál jednotného vizuálního stylu znaku Města Nový Jičín
V manuálu naleznete oficiální schválenou podobu znaku. Je nutné dodržování podoby znaku, barevnosti, typu písma, umístění typu písma, velikost písma lze měnit.
pdf Logomanuál město Nový Jičín (pdf, 17 MB)

Pro splnění podmínek propagace projektu jsou příjemcům dotací k dispozici tato loga:
https://www.novyjicin.cz/symboly-mesta/