Dotace a návratné finanční výpomoci

Níže uvedená pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen “NFV”) reagující na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zcela nově a jednotně upravují poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Nový Jičín.

Rozlišují dva typy dotací nebo NFV, a to podle toho, kdo určuje účel dotace nebo NFV:

  •  “Programové dotace” nebo “Programové NFV” (účel určuje poskytovatel v programu),
  •  “Individuální dotace” nebo “Individuální NFV” (účel je určen žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace nebo NFV)

pdf Směrnice 5/2015 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Nový Jičín (pdf, 606 KB)
pdf Příloha č.1 směrnice 5/2015 „Žádost o individuální dotaci – právnická osoba“ (pdf, 316 KB)
xls Příloha č.1 směrnice 5/2015 „Žádost o individuální dotaci – právnická osoba“ (xls, 81 KB)
pdf Příloha č.1 směrnice 5/2015 „Žádost o individuální dotaci – fyzická osoba“ (pdf, 254 KB)
xls Příloha č.1 směrnice 5/2015 „Žádost o individuální dotaci – fyzická osoba“ (xls, 71 KB)
pdf Příloha č.1 směrnice 5/2015 „Rozpočet projektu“ (pdf, 120 KB)
xls Příloha č.1 směrnice 5/2015 „Rozpočet projektu“ (xls, 47 KB)


Manuál jednotného vizuálního stylu znaku Města Nový Jičín
V manuálu naleznete oficiální schválenou podobu znaku. Je nutné dodržování podoby znaku, barevnosti, typu písma, umístění typu písma, velikost písma lze měnit.
pdf Logomanuál město Nový Jičín (pdf, 7 MB)

Pro splnění podmínek propagace projektu jsou příjemcům dotací k dispozici tato loga:
jpg Znak města Nový Jičín (text nahoře) (jpg, 2 MB)
jpg Znak města Nový Jičín (text vpravo) (jpg, 2 MB)