Ankety

Anketa – Vyhlídka na Svinci – Hlasujte 1.-31.8.2016


Pravidla hlasování veřejnosti v anketách
  1. Hlasování probíhá na danná témata ve vyhlášených termínech jednotlivých anket.
  2. Každý hlasující je oprávněn využít k hlasování pouze jednu registraci (login nebo emailovou adresu), popřípadě hlasovat pouze 1x není-li registrace vyžadována. V případě zjištění vícenásobných hlasování bude každý duplicitní hlas z hlasování vyřazen.
  3. Registrací nebo odesláním hlasu vyslovuje hlasující souhlas s těmito Pravidly hlasování.
  4. Okamžikem registrace nebo odesláním hlasu uděluje hlasující výslovný souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů (zejména pak v rozsahu provedené registrace: jako například jméno a příjmení, uživatelské jméno, přezdívka, zobrazované jméno, emailová adresa, webová stránka, životopisné údaje a získaný údaj „IP/Host“ a podobně).  Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, případně do odvolání tohoto souhlasu subjektem údajů (účastníkem). Osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů  městem Nový Jičín, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín pouze za výše uvedeným účelem. Udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných vzniklých sporech týkajících se této ankety učinit konečné rozhodnutí.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo anketu kdykoli zrušit (či změnit její pravidla) bez udání důvodu a bez náhrady.
  7. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost údajů uvedených v registraci (přihlášce).
  8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety účastníka (hlasy), u kterého (kterých) vzniklo důvodné podezření ze zneužívání hlasování, podezření na prolomení zabezpečení ochrany hlasování nebo jiný způsob poškození hlasování ankety a cílené měnění tak výsledku hlasování.
  9. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití získaných informací a údajů pro propagaci ankety včetně použití získaných údajů účastníků ankety.