Zveme Vás na tříkrálový průvod městem

Charita Nový Jičín ve spolupráci s městem Nový Jičín pořádají v pondělí 6. ledna 2020 tříkrálový průvod městem v historických kostýmech. Průvod vyjde v 09:30 hodin od farního kostela Nanebevzetí P. Marie na Masarykovo náměstí k jesličkám, kde bude oficiálně Tříkrálová sbírka 2020 zahájena.
Těšíme se na vás!