Zrušení veřejného očkování psů

V letošním roce se z důvodu mimořádné situace nebude konat hromadné veřejné očkování psů proti vzteklině v Novém Jičíně a jeho místních částech. V roce 2021 si každý chovatel resp. držitel psa zajistí povinnou vakcinaci individuálně.  Věříme však, že tuto akci budeme moci v následujících letech opět uskutečnit. Děkujeme za pochopení.

Helena Janoušková
odbor životního prostředí