Zápisy do 1. tříd ZŠ bez přítomnosti dětí a rodičů

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci proběhnou zápisy k povinné školní docházce do základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí a rodičů v základní škole.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce mohou zákonní zástupci doručit na příslušnou základní školu následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

Více informací zde:rtf Plakát (rtf, 54 KB)

Podrobné informace o náležitostech podání žádostí jsou uvedeny na webových stránkách všech novojičínských základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín.