Výzva MAS Lašsko – Prorodinná opatření

MAS Lašsko vyhlásila první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci Prorodinných opatření:

Výzva běží od 15. 5. 2017 do 26. 06. 2017, 12:00 hodin

Podpořeny budou tyto aktivity:

 1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 3. Příměstské tábory
 4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 5. Dětské skupiny
 6. Vzdělávání pečujících osob

Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php


Seminář pro žadatele proběhne 8. 6. 2017 v budově MěÚ v Novém Jičíně v malé zasedací místnosti č. 209 (2. patro) , Masarykovo náměstí 1.

Program semináře:

 • Seznámení s výzvou
 • Podporované aktivity
 • Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
 • Základní informace o aplikaci MS2014+
 • Diskuze

Svou účast prosím potvrďte do 6. 6. 2017 na e-mail: animacemaslassko@gmail.com

V e-mailu prosím uveďte:

 • Jméno, příjmení.
 • Název organizace, kterou zastupujete.
 • Název aktivity, na kterou byste chtěli dotaci žádat.
 • Vaše případné dotazy k žádosti a výzvě můžete rovněž zaslat předem na výše uvedený
  e-mail.

Před návštěvou semináře doporučujeme seznámit se s výzvou a jejími dokumenty.